What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Apr 24, 2018

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Hakkuukertymä oli ennätyskorkea vuonna 2017 yltäen 72,1 Mm³:n kokonaismäärään, selviää Luken Metsäsektorin avaintilastojen ennakkotiedosta. Tilastoissa näkyy kuitenkin, että 1,8 Mm³:n kasvu tulee lähes kokonaan energiapuun lisääntyneistä hakkuista (kasvua 2,2 Mm³), kun taas kuitupuun hakkuut laskivat 0,7 Mm³ ja tukkipuun kasvoivat vain 0,3 Mm³. Myös raakapuun tuontimäärä laski 1,2 Mm³ ollen 8,2 Mm³. Raakapuun käyttö metsäteollisuudessa kasvoi kuitenkin 2,5 Mm³:ä saavuttaen 69,9 Mm³. Monet odottavat raakapuun käytön kasvavan myös tänä vuonna noin 5-7 %.

PIX Suomen puunhintaindekseihin sisältyvä kokonaismäärä väheni noin 5 % helmikuusta maaliskuuhun ja vuodentakaisesta noin 10 %, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Verrattuna helmikuuhun, puukauppamäärät laskivat noin 3 % havutukkipuussa ja 6 % koivutukissa, kun taas kuitupuussa määrä laski keskimäärin 7 %. Edellisvuoteen verrattuna määrät laskivat kaikissa lajeissa, noin 10 % havutukissa sekä kuitupuussa, koivupuun määrien ollessa 15-20 % edellisvuotta alhaisemmat. Huolimatta pienemmistä kauppamääristä, maaliskuussa PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 80 senttiä, vastaten 1,35 %:a, arvoon 60,07 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 46 senttiä, eli 1,05 %, arvoon 44,24 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 18 senttiä, eli 1,09 %, lukemaan 16,71 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.