Categories: Puunhintaindeksit
      Date: Sep 25, 2018
     Title: PIX Puunhinnat 25.9.2018
PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu


Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Sahatavaran vientihinnat ovat nousseet tämän vuoden aikana. Mäntysahatavaran hinta on noussut enemmän kuin kuusisahatavaran, johtuen mm. mäntysahatavaralle tärkeiden Pohjois-Afrikan markkinoiden parantumisesta. Tänä vuonna myös puun vienti Suomesta Ruotsiin on kasvanut, kirjoittaa Wood Resources International. Erityisesti kuitupuun tiukka markkinatilanne Ruotsissa on vauhdittanut Suomen vientimarkkinoita. Suomalainen puu nähdään kilpailukykyisenä Baltian tuonnille. Tilanteen uskotaan jatkuvan hetken, koska kesän 2018 metsäpalot rajoittavat Ruotsin kotimaista puuntarjontaa.

Heinäkuun pienentyneiden volyymien jälkeen puukauppa sai taas lisää vauhtia elokuussa, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Indeksien sisältämissä lajeissa puukauppamäärät nousivat lähes 50 % heinäkuusta, sekä 15 % edellisvuoden elokuusta. Edellisvuoteen verrattuna elokuun puukauppamäärät nousivat kaikissa tukkipuulajeissa noin 25 %, kuitupuussa mänty ja koivu kasvoivat noin 10 %, kun taas kuusen määrä laski saman verran. Edelliskuukauteen verrattuna määrät nousivat kaikissa lajeissa 35-65 %, tukki- sekä kuitupuun keskimääräisen kasvun ollessa noin 50 %. Tukkipuun hinnat jatkoivat edelliskuussa alkanutta laskuaan, mutta kuitupuun hinta puolestaan kääntyi nousuun saavuttaen indeksihistorian korkeimman arvon. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi laski 46 senttiä vastaten 0,72 %, arvoon 63,75 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 20 senttiä, eli 0,43 %, arvoon 46,18 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo siis nousi 21 senttiä, vastaten 1,18 %:a, lukemaan 18,07 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.