Categories: Puunhintaindeksit
      Date: Jun 26, 2018
     Title: PIX Puunhinnat 26.6.2018
PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu


Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Puukauppa oli hyvin vilkasta Suomessa vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten yksityismetsistä ostaman puun määrä tammi-huhtikuussa oli 11,3 Mm³, joka on yli 50 % ajanjakson 10-vuotiskeskiarvoa korkeampi. Jo edellisvuotiseen hyvään puukauppavuoteen verrattuna tukkipuun määrät olivat 1 % korkeammat sekä kuitupuun 4 % korkeammat. Venäjä vähentää hakkuumääriään ja ottaa käyttöön vientikiintiöt koivuviilutukille. Näiden toimien odotetaan edelleen edistävän kotimaista puun käyttöä.  Vuonna 2017 kokonaishakkuumäärä Venäjällä oli 212,4 Mm³, joka oli 0,65 % vuotta 2016 alhaisempi määrä.

Puukauppa jatkui erittäin vilkkaana myös toukokuussa. Kokonaiskauppamäärä nousi 57 % edellisvuodesta sekä 136 % huhtikuusta, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Kaikki puutavaralajit näyttivät huomattavaa kasvua, 46-68 % edellisvuodesta sekä kolminumeroisia prosenttimuutoksia huhtikuusta. Edellisvuodesta eniten kasvoi männyn kauppamäärä (+68 % tukissa, +64 % kuidussa), kun taas edelliskuusta eniten kasvoi kuusitukki, +164 %. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 2,02 euroa vastaten 3,30 %, arvoon 63,23 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 1.90 euroa, eli 4,26 %, arvoon 46,46 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 34 senttiä, eli 1,99 %, lukemaan 17,45 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.