Fastmarkets FOEX

Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille, puupohjaiselle bioenergialle (pelletit, metsähake, puru ja kuori) sekä sahatavaralle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää lisenssisopimusta FOEX’n kanssa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Apr 27, 2021

PRICING NOTICE: Muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin – Konsultaatio

Helsinki, 26. huhtikuuta 2021 (PIX Bioenergia- ja puuindeksit) – Fastmarkets FOEX yhtenäistää metodologioitaan ja menetelmiään noudattaakseen Fastmarketsin omia sekä IOSCO:n määrittämiä toimintaperiaatteita. Joidenkin indeksien tiedonkeruumenetelmä ei täysin täytä näitä vaatimuksia.

Fastmarkets FOEX harkitsee seuraavia muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin:

- Lopettaa PIX Suomen Havutukki -indeksin julkaisu 29. joulukuuta 2021.

- Lopettaa PIX Suomen Kuitupuu -indeksin julkaisu 29. joulukuuta 2021.

- Lopettaa PIX Suomen Koivutukki -indeksin julkaisu 29. joulukuuta 2021.

Pääasiallinen syy lopettamiselle on, että PIX puunhintaindeksit perustuvat kolmannelta osapuolelta saatuun dataan eikä sitä näin ollen voida yhdistää yksittäisiin yrityksiin.

Fastmarkets FOEX tekee tämän markkinakonsultaation koskien PIX puunhintaindeksien lopetusta suunnitellen viimeisten indeksien julkaisun tapahtuvan tiistaina 28. joulukuuta, 2021. Konsultaatio on avoinna 30. kesäkuuta 2021 saakka ja Fastmarkets FOEX julkaisee siitä yhteenvedon viimeistään 14. heinäkuuta 2021 suomenkielisillä kotisivuillaan PIX Suomen puunhintaindeksit ja metodologiasivullaan.

Kommentit ja kyselyt tähän liittyen pyydetään lähettämään osoitteeseen pricing.foex@fastmarkets.com viimeistään 30. kesäkuuta 2021, otsikolla ”PIX Suomen puunhintaindeksit” suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Apr 27, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Stora Enso suunnittelee sulkevansa Veitsiluodon paperi- ja sellutehtaan tämän vuoden kolmannella kvartaalilla painopaperin globaalin kysynnän vähentyessä. Samalla paikalla olevan sahan kerrotaan jatkavan toimintaansa. Toisaalla, UPM on päättänyt sulkea YT-neuvottelujen jälkeen Kaukaan pikkutukkisahalinjan kesäkuun lopulla. Länsirannikolla Metsä Fibren suuri Rauman sahaprojekti edistyy aikataulussa. Uuden 750 000 m³:n vuosituotannon sahan arvioidaan olevan tuotantovalmiina ensi vuoden kolmannella kvartaalilla.

Fastmarkets Random Lengthsin viimeisimmän viikkoraportin mukaan sen Framing Lumber Composite -hinta on ennätyskorkea 1 188 USD/mbf. Huhtikuussa CME:n (Chicago Merchantile Exchange) sahatavarafutuurit ovat myös käyneet kaikkien aikojen huppulukemissa. Random Lengthsin International-raportin mukaan Euroopasta on hyvin vähän kuusisahatavaran tarjontaa Yhdysvaltain markkinoille. Syiksi tälle mainitaan muun muassa hyvä Euroopan sisäinen kysyntä sekä toimitusviiveet. Yhdysvaltain vahvan sahatavaramarkkinan ohella myös monet suomalaisen sahatavaran vientimarkkinat ovat kuumentuneet. Japanilaisilla sahatavaran tuojilla on suuria vaikeuksia saada riittävästi tuotteita markkinoille tuontiongelmien jatkuessa ja kotimaan tuotannon kärsiessä pullonkauloista muun muassa kuivauskapasiteetissa.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä maaliskuussa jatkoi laskuaan verrattaessa edelliskuuhun mutta nousi verrattuna maaliskuuhun 2020, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Kokonaismäärä laski 9 % verrattuna helmikuuhun ja sekä kuitu- että tukkipuun määrien muutos oli samaa luokkaa. Yksittäisten tavaralajien muutokset liikkuivat mäntytukin yhden prosentin ja koivukuidun 14 prosentin heikkenemisen välillä. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 12 % koostuen tukkipuun määrän 20 prosentin sekä kuitupuun määrän 6 prosentin kasvusta. Yksittäiset tavaralajit kasvoivat koivukuidun 5 prosentista mäntytukin 35 prosenttiin. Alueittaiset hinnat tavaralajeittain muuttuivat maaliskuussa molempiin suuntiin mutta vahvistuneissa hinnoissa muutokset olivat suurempia. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 74 senttiä, eli 1,21 %, lukemaan 61,79 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 1,02 euroa, eli 2,34 %, arvoon 44,70 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vahvistui 28 senttiä, eli 1,53 %, arvoon 18,54 EUR/m³.

Kansainvälisen sahatavaramarkkinan vahvistuminen näkyi lähes kaikkien meille sahatavaran indekseihin raportoitujen vientihintojen selkeinä nousuina helmikuusta maaliskuuhun. Molemmat pääindeksit nousivat ennennäkemättömän paljon indeksihistorian korkeimpiin lukemiin. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi nousi 38,27 euroa, eli 18,45 %, lukemaan 245,67 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland vahvistui 43,64 euroa, eli 20,57 %, arvoon 255,79 EUR/m³. Tämänhetkisen vahvan markkinan aikana ero kuusi- ja mäntyindeksin välillä näyttäisi pysyneen prosentuaalisesti aiemmalla tasolla.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)