Fastmarkets FOEX

Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille, puupohjaiselle bioenergialle (pelletit, metsähake, puru ja kuori) sekä sahatavaralle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää lisenssisopimusta FOEX’n kanssa.

 

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvot

 

Ajankohtaista

Dec 28, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen Puunhinnat – Tämä on PIX Suomen Puunhintaindeksien viimeinen julkaisu, kuten Fastmarkets FOEX on tiedottanut markkinakonsultaation jälkeen aiemmin tänä vuonna. Kiitämme näiden indeksien parissa toimineita yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme ja toivotamme hyvää uutta vuotta 2022.

Junnikkala on tiedottanut rakentavansa uuden sahan Ouluun. Tämä uusi laitos käyttää noin 800 000 m³ kuusi- ja mäntytukkia vuosittain ja kasvattaa yrityksen puun kokonaiskulutuksen noin 1,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Uusi sahalaitos nostaa yrityksen vuosittaisen sahatavaran tuotannon noin 800 000 kuutiometriin. Puunkorjuu pääsi tänä vuonna hyvään vauhtiin talvileimikoilla marraskuun lopun ja joulukuun alun kylmien säiden myötä. Suhteellisen vähäinen lumen määrä ja kovat pakkaset jäädyttivät maan kantavaksi monin paikoin.

Ympäristöministeriön nimittämän Luontopaneelin tämän kuun alussa ehdottamat vanhan metsän hakkuurajoitukset ovat nousseet keskusteluun Suomessa. Paneeli esittää, että noin 1,5 miljoonaa hehtaaria vanhaa metsää tulisi suojella, jotta Suomi pääsee EU:n asettamiin suojelutavoitteisiin. Pääpaino tulisi paneelin mukaan laittaa vanhoihin metsiin, aluksi erityisesti valtion mailla, joissa tulisi laittaa toimenpidekielto kaikkiin yli 120-vuotiaisiin metsiin, kunnes päätöksiä suojelusta on tehty. Sahateollisuus on ilmaissut huolensa esityksestä erityisesti sen yksityisille sahoille aiheuttamien puunsaantiongelmien vuoksi, sillä ne ovat tietyillä alueilla hyvin riippuvaisia valtion metsistä ostetusta puusta. Yhdistys ei näe ehdotusta tehokkaana suojelutapana ja se toivoisi näkevänsä tarkemmin kohdennettuja määritelmiä riippuen metsien suojeluarvoista, ei ainoastaan ikäperusteista arviointia, kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuus.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä marraskuussa pieneni verrattuna edellisvuotiseen mutta kasvoi verrattuna lokakuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Lokakuuhun verrattuna määrä nousi 9 % sekä tukki- että kuitupuun määrän noustessa suurin piirtein tuon saman määrän. Yksittäisten tavaralajien muutokset vaihtelivat koivukuidun määrän 4 prosentin kasvusta mäntytukin ja -kuidun 12 prosentin kasvuun. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä laski 16 %, myös täällä sekä tukki- että kuitupuun muutosten ollessa samalla tasolla. Yksittäisten tavaralajien kauppamäärät vaihtelivat mäntytukin volyymin 11 prosentin ja koivutukin 23 prosentin vähenemisten välillä. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski 30 senttiä, eli 0,47 %, lukemaan 63,16 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 26 senttiä, eli 0,58 %, arvoon 44,82 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi menetti arvostaan 47 senttiä, eli 2,60 %, laskien arvoon 17,62 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.