Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Sep 22, 2020

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

UPM suunnittelee sulkevansa Kaipolan paperitehtaan kaikki kolme paperikonetta tämän vuoden lopulla. Tehdas on käyttänyt vuosittain noin miljoona kuutiometriä kuitu- ja sivutuotepuuta. Paikallinen metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki arvioi sulkemisen vaikutuksen puumarkkinoihin lopulta jäävän hillityksi, koska alueella on myös muita puuta käyttäviä laitoksia. Erityisesti kuusikuidun kysyntään tehtaan sulkemisella arvioidaan kuitenkin olevan hieman vaikutusta.

Kuitupuun markkinatilanne on tällä hetkellä melko heikko, kirjoittaa Metsälehti. Tarjolla on enemmän leimikoita kuin mitä ostajilla olisi intoa hankkia. Yllä mainittu tehtaan sulkeminen ei myöskään helpota markkinatilannetta. Tulevan talven hakkuuolosuhteilla tullee olemaan vaikutus markkinakehitykseen. Lauha talvi voi vähentää hakkuumahdollisuuksia, jolloin ympärivuotiseen korjuuseen soveltuvien kelirikkoleimikoiden kysyntä kasvaa.

Raakapuun elokuun kauppamäärät näyttivät laskua verrattuna edellisvuoteen mutta kasvoivat verrattuna heinäkuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Verrattuna heinäkuuhun 2020 kokonaismäärä kasvoi 17 % ja myös saman verran sekä tukki- että kuitupuussa erikseen. Yksittäiset tavaralajit näyttivät kasvua kuusikuitupuun 10 %:sta mäntykuitupuun 20 %:iin. Verrattuna elokuuhun 2019, kokonaiskauppamäärä pieneni 14 % koostuen tukkipuun määrän 7 %:n sekä kuitupuun määrän 20 %:n laskusta. Tukkipuussa yksittäiset puulajit laskivat 3-10 %:n välillä ja kuitupuussa 14-23 %:n välillä. Hinnat näyttivät laskevaa kehitystä kuitupuussa sekä koivutukeissa mutta havutukit, erityisesti kuusi, sisälsivät pääosin nousseita aluehintoja. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 34 senttiä, eli 0,61 %, lukemaan 56,41 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 15 senttiä, eli 0,35 %, arvoon 42,82 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi menetti 16 senttiä, eli 0,91 %, laskien arvoon 17,47 EUR/m³.

Sahatavaran kumpaankin indeksiin raportoidut vientihinnat sisälsivät muutoksia molempiin suuntiin indeksien lopulta liikkuessa eri suuntiin. Mäntysahatavaralle raportoidut hinnat laskivat selvästi monilla, kun taas kuusisahatavaran data oli enemmän jakautunutta. Näin ollen, PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi heikkeni 5,56 euroa, eli 3,18 %, lukemaan 169,17 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland liikkui ylöspäin 89 senttiä, vastaten 0,49 %:a, arvoon 183,94 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)