Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Mar 23, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Sahateollisuuden mukaan sahatavaran tuotanto Suomessa oli 10,9 miljoonaa m³ vuonna 2020, mikä on 500 000 m³, eli 5 %, aiempaa vuotta pienempi lukema. Pääsyy pudotukselle on metsäteollisuuden lakot vuoden alkupuolella. Kuusi kattoi 5,5 miljoonaa m³ (-2 %) ja mänty 5,4 miljoonaa m³ (-6 %). Sahatavaran käyttö kotimaassa kasvoi noin 8 % noin 2,7 miljoonaan m³:iin. Sahatavaran tuonti pysyi suurin piirtein samana 500 000 m³:ssä, josta suurin osa tuli Venäjältä. Sahatavaran, höylätavaran, liimapuun, ym. vienti oli noin 8,6 miljoonaa m³, laskien noin 8 %, eli 700 000 m³ vuodesta 2019. Vienti joillekin päämarkkinoille laski selvästi, Egyptiin 23 %, Kiinaan 22 %, Britteihin 6 % ja Japaniin 13 %. Vienti kasvoi mm. Saudi-Arabiaan (+24 %), Israeliin (+10 %) ja Viroon (+13 %).

Rahtihinnat ovat nousseet maailmanlaajuisesti. Drewryn Composite World Container -indeksi on vahvistunut tammi-helmikuun aikana huomattavasti, noussen marraskuusta 2020 lähtien yli 5000 US-dollariin per 40 jalan kontti ja on vasta viime aikoina hieman laskenut tuosta arvosta. Koska myös sahatavaraa kuljetetaan konteissa erityisesti Kaukoitään, syö rahdin kallistuminen osan sen viime aikoina nähdystä positiivisesta hintakehityksestä. Fastmarkets Random Lengthsin International-raportin mukaan Western S-P-F J -laadun hinnat ovat nousset jyrkästi viime kuussa ja vaikuttaneet sen vientikohteen, Japanin, sahatavaramarkkinoihin. Vientiyritykset ovat kertoneet hintojen nostamisen olevan välttämätöntä, jotta Japaniin voidaan tuottaa edes kohtuullisia määriä tuotetta. Tämä on aiheuttanut huolta tilanteen pitkäaikaisesta vaikutuksesta Japanin 2x4-runkoisten talojen valmistukseen ja pelätään, että kehitys voi viedä lopullisesti osan näiden talojen markkinaosuudesta.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä helmikuussa laski verrattaessa edelliskuuhun mutta nousi verrattuna helmikuuhun 2020, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Kokonaismäärä laski 10 % verrattuna tammikuuhun, sekä kuitupuun että tukkipuun hintojen muuttuessa suurin piirtein yhtä paljon. Yksittäisten tavaralajien muutokset olivat -6 ja -13 %:n välillä. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi huomattavat 51 % koostuen tukkipuun 73 % loikasta sekä kuitupuun 35 % kasvusta. Yksittäiset tavaralajit muuttuivat koivukuidun 33 % ja havutukkien 74 % kasvun välillä. Monet hinnat näyttivät vahvistumista helmikuussa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 67 senttiä, eli 1,11 %, lukemaan 61,05 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi heikkeni 15 senttiä, eli 0,34 %, arvoon 43,68 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vahvistui 21 senttiä, eli 1,16 %, arvoon 18,26 EUR/m³.

Sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat näyttivät pääosin vahvistumista. Molemmat pääindeksit nousivat selvästi edellisestä myös lähes kaikkien alaindeksien liikkuessa ylöspäin. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi harppasi 7,91 euroa, eli 3,97 %, ylöspäin lukemaan 207,40 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland otti takaisin yli viime kuussa menettämänsä määrän ja vahvistui 4,65 euroa, eli 2,24 %, arvoon 212,15 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)