Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Jan 26, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Suomalaisilla sahoilla menee suhteellisen hyvin, kirjoittaa Metsälehti. Sahayritykset odottavat myös ennusteiden säilyvän positiivisina toistaiseksi. Yksi syy hyvään tilanteeseen on remonttibuumi, jota vauhdittivat korona-ajan tee-se-itse-askareet. Toisaalta pandemian jälkeiset olosuhteet ovat vielä epäselvät, kuten monilla muillakin sektoreilla ja tällä hetkellä suomalaisilla sahoilla on ongelmia kilpailla tärkeällä Kiinan markkinalla edullisemman, ja joltain osin erilaatuisen venäläisen sahatavaran kanssa. Myös merirahdissa käytettävien konttien globaali niukkuus vaikeuttaa vientiä. Tämä kuitenkin vaikuttaa lähinnä Euroopan ulkopuoliseen kauppaan, sillä Euroopan sisäiset sahatavaran kuljetukset hoidetaan pääosin ilman kontteja.

Kuhmo Oy uudistaa sahallaan päälinjan sahaansyötön ja kuorinnan vuoden 2021 aikana. Tämä lisää muun muassa sahan raaka-ainetehokkuutta. Vuoden 2020 aikana Kuhmo investoi myös sahan lajittelukapasiteettiin. Huolimatta haastavasta alusta viime vuodelle, sahateollisuudesta on kuultu hyviä uutisia viime aikoina myös muutamien muiden projektien edettyä suunnitteluasteelta toteutukseen.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä laski joulukuussa verrattaessa edelliskuuhun mutta nousi verrattuna joulukuuhun 2019, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Kokonaismäärä laski 4 % verrattuna marraskuuhun, kuitupuun sukeltaessa 12 % mutta tukkipuun noustessa 6 %. Yksittäisten tavaralajien suurimmat muutokset olivat mäntykuitupuun -17 % ja kuusitukin +11 %. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 70 % koostuen tukkipuun huomattavasta 117 %:n sekä kuitupuun vahvasta 40 %:n kasvusta. Yksittäiset tavaralajit kasvoivat mäntykuidun 25 %:n ja kuusitukin yli 150 %:n välillä. Hinnat vahvistuivat marraskuusta joulukuuhun. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 1,10 euroa, eli 1,88 %, lukemaan 59,75 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 34 senttiä, eli 0,78 %, arvoon 44,07 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi kapusi 35 senttiä, eli 1,97 %, ylöspäin arvoon 18,16 EUR/m³.

Sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat näyttivät vahvaa vahvistunutta trendiä. Sekä mänty- että kuusisahatavaran kaikki alaindeksit vahvistuivat. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi vahvistui 16,76 euroa, eli 9,19 %, lukemaan 199,11 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland hyppäsi ylöspäin 14,06 euroa, eli 7,13 %, arvoon 211,34 EUR/m³. Molemmat PIX Sawn Softwood Timber FAS Finland -indeksit ovat yli 20 % vahvemmat kuin vuosi sitten.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)