Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Jun 23, 2020

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Tilastokeskuksen mukaan Suomen metsäteollisuustuotanto pieneni 2,9 % huhtikuussa verrattuna maaliskuuhun. Uusien metsäteollisuuden tilausten lasku oli saman tilaston mukaan huomattavat 18 %. Tulevaisuuden osalta luottoluokittaja Moody’s ennustaa heikkoja näkymiä maailman metsäteollisuudelle. Vaikka pandemian alussa koettu pehmopapereiden kasvanut kysyntä antoi positiivisia lukemia teollisuudelle, merkittävien paperien käyttäjien, kuten koulujen, toimistojen ja ravintoloiden sulkeminen vaikuttaa selvästi negatiivisesti alaan. Negatiiviset näkymät koskevat sekä paperia, sellua, puuteollisuustuotteita että sahatavaraa.

Raakapuun toukokuun kauppamäärät näyttivät laskua verrattuna edellisvuoteen mutta pysyivät suurin piirtein edelliskuun tasolla, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Verrattuna huhtikuuhun 2020 määrä laski 4 % koostuen tukkipuun 6 %:n ja kuitupuun 2 %:n laskusta. Yksittäisten tavaralajien kauppamäärien enemmistö näytti muutaman prosentin muutoksia molempiin suuntiin mutta sekä kuusitukin että -kuitupuun kauppamäärät laskivat 10 %. Verrattuna toukokuuhun 2019, kokonaiskauppamäärä laski 20 % koostuen tukkipuun määrän 12 %:n sekä kuitupuun määrän 25 %:n pienenemisestä. Tukkipuun lajikohtaiset kauppamäärät laskivat 10-15 % ja kuitupuun 15‑30 %. Hinnat sisälsivät taas hieman heikkeneviä arvoja havutukeissa mutta vahvistuneita hintoja kuitupuussa sekä koivutukissa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski 43 senttiä, eli 0,76 %, lukemaan 56,49 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 46 senttiä, eli 1,06 %, arvoon 43,84 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vahvistui hillityt 3 senttiä, eli 0,17 %, arvoon 18,01 EUR/m³.

Sahatavaran molempiin indekseihin raportoidut vientihinnat näyttivät pääosin alaspäin verrattuna edelliskuuhun. Näin ollen myös useimmat laskennassa käytettävät alaindeksit liikkuivat alaspäin. Pandemian vaikutukset näkyvät mahdollisesti ostajien tämänhetkisenä varovaisuutena uusien tilausten suhteen. Toukokuun dataan pohjautuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi heikkeni 1,08 euroa, eli 0,62 %, lukemaan 173,22 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland liikkui selvemmin alaspäin pudoten 4,12 euroa, eli 2,22 %:a, arvoon 181,47 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

 

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)